Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1247

  • Tổng 445.725

Thông báo Triệu tập kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và thống nhất ý kiến tại Hội nghị liên tịch ngày 12 tháng 4 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 20 (Kỳ họp tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021) với các nội dung: Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và xem xét quyết định các nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Kỳ họp thứ 20 (Kỳ họp tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016- 2021), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII tổ chức trong 02 buổi (trong đó có một buổi dự phòng), bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 28/4/2021 (Thứ Tư), tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp./.

TTT

 

Các tin khác