Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1345

  • Tổng 555.403

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát “Tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020”

23:5, Thứ Tư, 24-3-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của HĐND tỉnh, ngày 26/02/2021 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch giám sát số 31/KHGS-HĐND về “Tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020”. 

 

Mục đích của cuộc giám sát nhằm đánh giá tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020; xem xét những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua giám sát rút ra kết luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các địa phương, đơn vị có liên quan trong công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; nhằm phát huy ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Đối tượng giám sát bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế; UBND một số huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời gian giám sát trực tiếp tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến trong tháng 3/2021. Sau đợt giám sát, Đoàn giám sát sẽ báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh.

Phương Thảo
 

Các tin khác