Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 143

  • Tổng 3.298.186

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10/2023 của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

14:4, Thứ Ba, 10-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

 

 

Ngày 06/10/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có Thông báo số 448/TB-VP về việc mời tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh vào lúc 08 giờ, ngày 16/10/2023.

 

Tuy nhiên, do tỉnh triển khai một số công việc đột xuất nên thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 vào lúc 8 giờ, ngày 13/10/2023 (thứ Sáu). Các nội dung liên quan khác thực hiện theo Thông báo số 448/TB-VP ngày 06/10/2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo để các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được phân công tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 được biết và thực hiện.

 

Đề nghị Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Cổng thông tin điện tử Quảng Bình đăng tải lịch tiếp công dân có thay đổi thời gian của ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng; Ban Tiếp công dân tỉnh niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh để công dân được biết./.

Các tin khác