Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1202

  • Tổng 861.859

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17:35, Thứ Tư, 30-3-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Sáng ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững”. Theo đó, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình từ Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động cơ quan tham gia học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2022.

 

Quang cảnh buổi học tập tại Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung Chuyên đề. Đồng chí đã nhấn mạnh những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương, về ý chí tự lực, tự cường, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Bình và thực trạng phát triển, các phương hướng, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

 

Qua buổi học tập, cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, buổi học tập đã mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vận dụng vào thực tiễn, trong việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan thực chất và hiệu quả hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động thấm nhuần hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để từ đó hiểu rõ và phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững./.

 

Phòng DNTT
 

Các tin khác