Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1368

  • Tổng 862.025

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác tư pháp tại huyện Quảng Trạch

16:17, Thứ Sáu, 29-4-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Ngày 28/4, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã trong 03 năm 2019 đến 2021 tại UBND xã Quảng Thạch và UBND huyện Quảng Trạch. Đồng chí Trương Thị Phương Lan - Phó Trưởng Ban Pháp chế chủ trì các buổi làm việc.

 

 

Đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Thạch báo cáo với Đoàn khảo sát

 

Buổi sáng, Đoàn làm việc tại UBND xã Quảng Thạch. Theo báo cáo của UBND xã, Quảng Thạch là một xã miền núi nằm ở phía Tây của huyện Quảng Trạch, có diện tích tự nhiên 4763,32 ha với 1.094 hộ, 4.202 khẩu; được chia thành 8 thôn chuyên canh về nông nghiệp. Trong những năm qua, công tác tư pháp luôn được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo sâu sát; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể nên công tác tư pháp của xã ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả thiết thực; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

Buổi chiều, làm việc tại UBND huyện Quảng Trạch, Đoàn đã nghe phòng báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của phòng trong 03 năm 2019 đến 2021. Theo đó, phòng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp để tham mưu triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao. Chất lượng soạn thảo, xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngày càng nâng cao, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, luôn hướng về cơ sở, quan tâm các đối tượng đặc thù, địa bàn trọng điểm; chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Công tác hành chính tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được thực hiện có nề nếp…

 

 

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Quảng Trạch

 

Tại các buổi làm việc, các thành viên Đoàn khảo sát đã nêu lên một số vấn đề cần làm rõ, như: nội dung tập trung phổ biến, giáp dục pháp luật tại địa phương, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáp dục pháp luật; vai trò, trách nhiệm của các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải cơ sở, việc thực hiện chế độ cho các hòa giải viên; kết quả của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;… Đề nghị phòng trao đổi thêm việc sử dụng trang Thông tin điện tử của huyện để phổ biến, giáo dục pháp luật và công khai các văn bản liên quan, đặc biệt là Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tư pháp đối với các xã;…

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của UBND xã Quảng Thạch và UBND huyện Quảng Trạch trong thời gian qua, chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tư pháp; đồng thời, đề nghị UBND xã Quảng Thạch và UBND huyện Quảng Trạch tiếp tục phát huy những kết quả đã làm được, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ tư pháp tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện Quảng Trạch quan tâm hơn nữa công tác tư pháp cấp xã, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức tư pháp các xã; tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./
 

P.H

Các tin khác