Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 4316

  • Tổng 3.311.770

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13, HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

7:41, Thứ Ba, 6-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII  

 

0. Chương trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh 

 

 1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về học phí học kỳ II năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

 2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông”

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

 - Tờ trình 

 

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

4. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

5. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Các tin khác