Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 1302

  • Tổng 861.959

Tài liệu Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

9:15, Thứ Sáu, 9-9-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII  

 

 

 

Các đại biểu nhấp chuột vào các liên kết dưới đây để tải tài liệu:

 

0. Dự kiến chương trình kỳ họp

 

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

- Biểu tổng hợp

 

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình 1542

 

- Tờ trình 1613

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

3.  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý).

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách Trung ương).

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

 5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho các đơn vị cấp tỉnh thực hiện.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.  

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn Sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

13. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

14. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

Các tin khác