Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1446

  • Tổng 862.103

Tài liệu kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII

7:17, Thứ Sáu, 27-5-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII 

 

 

Các đại biểu nhấp chuột vào các liên kết dưới đây để tải tài liệu:

 

 

0. Chương trình làm việc kỳ họp

 

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 (nguồn vốn ngân sách địa phương.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

4. Tờ trình và dự thao Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương và nguồn thu từ tiền sử dụng đất)

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 2) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh quản lý.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 1) và thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 (lần 2) nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về  điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2) nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục 

 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ chi ngân sách nhà nước đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu và sửa đổi tỉ lệ để lại đơn vị thu phí đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục

 

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác của tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

17. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

18. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

19. Báo cáo thẩm tra của Pháp chế HĐND tỉnh đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Các tin khác