Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1441

  • Tổng 862.098

Tài liệu Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII

22:0, Thứ Ba, 2-11-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII  

 

 

Các đại biểu nhấp chuột vào các liên kết dưới đây để tải tài liệu:

 

1. Chương trình kỳ họp

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch; triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thời gian tới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

3. Tờ trình và dư thảo Nghị quyết về giải pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương.

 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách tỉnh.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương tại Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh.

 

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Quảng Bình.

 

 

 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định việc hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

 10. Tờ trình và dự thảo thông qua Nghị quyết về giảm mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hoá ra vào cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung kế hoạch thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Phụ lục Nghị quyết

 

 12.  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi  Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về phê quyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 

 13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 

 

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2021 - 2030.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

 15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

 16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

 17. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới (lần thứ 8).

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

- Đề án


 

18. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

19. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

20. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

21. Báo cáo tình hình sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 của ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

 

Các tin khác