Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1253

  • Tổng 861.910

Tài liệu Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII

9:29, Thứ Tư, 29-9-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tài liệu Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII 

 

 

Các đại biểu nhấp chuột vào các liên kết dưới đây để tải tài liệu:

 

I. Dự kiến Chương trình kỳ họp

 

1. Dự kiến chương trình phiên họp trù bị

 

2. Dự kiến chương trình phiên chính thức

 

II. Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


- Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh


- Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh


III. Bầu các chức danh của HĐND tỉnh

 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII về cơ cấu tổ chức của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

2. Bầu các chức danh của HĐND tỉnh (các tài liệu về bầu các chức danh của HĐND tỉnh cập nhật trực tiếp cho đại biểu tại kỳ họp)


IV. Bầu các chức danh của UBND tỉnh

 

1. Báo cáo cơ cấu tổ chức của UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026


2. Bầu các chức danh của UBND tỉnh (các tài liệu về bầu các chức danh của UBND tỉnh cập nhật trực tiếp cho đại biểu tại kỳ họp)


V. Bầu hội thẩm Tòa án nhân dân

 

Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cập nhật trực tiếp cho đại biểu tại kỳ họp)


VI. Các nội dung khác


1. Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về các nội dung trong chương trình kỳ họp thứ nhất và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh

 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

 - Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

6.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

7.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công  ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục 01

- Phụ lục 02

 

9. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 
VII. Tài liệu đại biểu tự nghiên cứu để tham gia ý kiến tại kỳ họp


1. Báo cáo kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 

  

Các tin khác