Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1460

  • Tổng 862.117

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Bố Trạch trước KH thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII

18:12, Thứ Ba, 2-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Trong thời gian gần đây có một số tàu dã cào và nhiều tàu đánh cá lớn của các tỉnh khác đến vùng biển trên địa bàn tỉnh ta để đánh bắt, khai thác tận diệt, làm hư hỏng một số ngư lưới cụ của ngư dân và đã gây tai nạn cho một số tàu thuyền đánh bắt gần bờ của người dân. Đề nghị Tỉnh kiểm tra ngăn chặn kịp thời, đảm bảo an toàn cho ngư dân (cử tri xã Hải Phú, huyện Bố Trạch và cử tri xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy).

 

Trả lời:

 

Trong thời gian qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để chống khai thác IUU, bên cạnh đó chủ động công tác phối hợp với BCH Bộ Đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại vùng biển ven bờ, và vùng lộng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhờ đó tình hình vi phạm đã giảm so với các năm trước đặc biệt các tàu giã cào đôi ngoại tỉnh khai thác sai vùng đã giảm mạnh và cơ bản đã di chuyển thay đổi ngư trường đi nơi khác để khai thác hải sản.

 

Tuy nhiên tại vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh (trong đó có xã Hải Phú, huyện Bố Trạch và Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy) vẫn còn có tình trạng một số tàu giã cào đơn của các địa phương trong tỉnh (xã Quang Phú, Bảo Ninh của TP. Đồng Hới, xã Cảnh Dương của huyện Quảng Trạch,..)  khai thác hải sản bất hợp pháp, hành vi này đã vi phạm quy định tại Luật Thuỷ sản 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2430/KH-UBND ngày 01/11/2021 về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định quý IV năm 2021 và năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 1375 /SNN-CCTS ngày 14/6/2022 về việc triển khai thực hiện công văn số 1676/VPUBND-KT ngày 17/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức các đợt cao điểm về thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm đặc biệt là các tàu giã cào đơn của địa phương khai thác hải sản bất hợp pháp. Kết quả đầu năm 2022 đến nay Chi cục Thủy sản đã phát hiện và xử phạt 09 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 100 triệu đồng.

 

Theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh ban hành  Quy chế quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản tại vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình, hoạt động khai thác thuỷ sản tại vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa đã phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý. Nhưng với trách nhiệm là đơn vị quản lý chuyên ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thuỷ sản tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong vùng nước phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý, nhất là các điểm nóng, đặc biệt là chủ động nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời để phối hợp với lực lượng Biên phòng, địa phương đấu tranh quyết liệt đối với tàu cá khai thác thuỷ sản trái phép tại vùng biển ven bờ và vùng lộng của tỉnh.

 

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động nắm bắt tình hình phối hợp các Đồn Biên phòng tuyến biển tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời đề nghị UBND cấp huyện quyết liệt hơn nữa trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tại vùng biển ven bờ và nội địa theo phân cấp tại Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh.

 

(Căn cứ Công văn số 1707/SNN-KHTC ngày 12/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

2. Vụ Đông Xuân năm 2021-2022 Nhân dân gặp khó khăn trong vấn đề nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc vận hành nguồn nước ở hồ Mù U hiệu quả hơn để phục vụ sản xuất của nhân dân (cử tri xã Thanh Trạch).

 

Trả lời:

 

Hiện nay Công ty đã có Kế hoạch sữa chữa Cống áp lực đầu mối và các cửa cống đầu kênh cấp I nhằm quản lý nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả để phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo nhiệm vu được giao.

 

(Căn cứ Công văn số 628/KTCTTL ngày 11/7/2022 của Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

3. Đề nghị Tỉnh thu hồi một số diện tích đất sản xuất của Lâm trường Bồng Lai giao lại cho thị trấn Phong Nha quản lý để giao cho các hộ dân ở bản Rào Con có đất canh tác (cử tri thị trấn Phong Nha).

 

Trả lời:

 

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình tại Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 và phê duyệt phương án sử dụng đất tại Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 06/6/2016. Mục tiêu của việc sắp xếp, rà soát lại đất đai nhằm nâng cao hiệu quả, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước.

 

Thực hiện phương án sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình đã hoàn thành công tác rà soát đất đai, cắm mốc ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất đối với phần diện tích Công ty tiếp tục giữ lại để sử dụng.

 

Hiện nay, Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình đang tiếp tục rà soát lại đất đai để trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh phương án sử dụng đất. Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình giao về địa phương quản lý để giao đất cho các hộ dân ở bản Rào Con sản xuất theo đề nghị của cử tri thị trấn Phong Nha, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Nha làm việc với Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình để thống nhất vị trí, ranh giới, diện tích đề nghị bóc tách đất bàn giao về cho địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình làm cơ sở để thu hồi đất, bàn giao về cho Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Nha quản lý để thực hiện giao đất cho người dân sản xuất theo đúng quy định.

 

(Căn cứ Công văn số 1601/STNMT ngày 12/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước  kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

4. Năm 2007, UBND tỉnh quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Đồng Hới về phía Bắc (thuộc địa phận xã Lý Trạch) với diện tích 39 ha. Tuy nhiên sau 15 năm đến nay vẫn chưa thực hiện, chưa cắm mốc và chưa có quyết định thu hồi đất nhưng các hộ dân sinh sống ổn định trong khu vực quy hoạch kê khai làm hồ sơ để cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng, tách thửa để xây dựng nhà ở cho con khi có nhu cầu thì không được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan xem xét, đảm bảo quyền lợi cho bà con Nhân dân (cử tri xã Lý Trạch).

 

Trả lời:

 

Dự án sân bay Đồng Hới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Cảng vụ hàng không miền Bắc theo quy hoạch; Cảng vụ hàng không miền Bắc đã hoàn thành Dự án đưa vào vận hành, khai thác, các ranh giới, mốc giới cũng đã được xây dựng cố định trên thực địa.

 

Phía Bắc sân bay Đồng Hới thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phụ cận sân bay Đồng Hới được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 05/12/2007, theo đó đã quy hoạch 01 sân golf 18 lỗ với diện tích 225,0ha. Tuy nhiên, do khu vực này không phù hợp để thực hiện Dự án sân golf nên trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Bố Trạch và quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã không quy hoạch sân golf tại khu vực này mà chủ yếu quy hoạch đất ở hoặc giữ nguyên hiện trạng; Tại Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch thành phố Đồng Hới đến năm 2035 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4425/QĐ-UBND 11/11/2019 thì khu vực này được điều chỉnh sang chức năng đất hỗn hợp và đất cây xanh, mặt nước.

 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch thì:

 

“7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

 

Điều 166 của Luật Đất đai năm 2013 thì quyền chung của người sử dụng đất là được cấp Giấy chứng nhận.

 

Vì vậy, để đảm bảo quyền của người sử dụng đất, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch kiểm tra, rà soát lại các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu vực này để công bố công khai trước khi thực hiện hoặc có sự điều chỉnh phù hợp nếu các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng không khả thi; Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch hướng dẫn, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận và chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

 

(Căn cứ Công văn số 1601/STNMT ngày 12/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước  kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

5. Hiện nay các dự án du lịch dọc biển khu vực Đá Nhảy triển khai quá chậm, có dự án trên 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện hoặc chưa tiến hành xây dựng) như dự án Hoàn Cầu, Việt Thiên Bình, Bắc Thanh Nam. Đề nghị Tỉnh và các ngành ngành có phương án giải quyết (cử tri xã Thanh Trạch).

 

Trả lời:

 

+ Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Thanh Hà Đá Nhảy của Công ty cổ phần Việt Thiên Bình được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 29121000115 ngày 02/10/2009 với thời gian thực hiện trong vòng 36 tháng kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất. Dự án được cấp đất, cho thuê đất tại hợp đồng cho thuê đất số 146/HĐTĐ được ký ngày 7/7/2016; UBND tỉnh đã cho phép gia hạn thời gian cho thuê đất đến ngày 26/8/2021 tại Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 26/8/2019. Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án1 1 Bao gồm: Phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng; giao đất, cho thuê đất; phê duyệt đánh giá tác động môi trường; thẩm định thiết kế cơ sở dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công phần hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án; xác nhận điều kiện khởi công xây dựng giai đoạn 1 (hạ tầng kỹ thuật); cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút 4 và thi công, trong đó: (1) Về tiến độ: Đã tiến hành thi công hạ tầng, đường giao thông nội bộ ước tính giá trị thực hiện khoảng 20 tỷ đồng; (2) Về góp vốn, huy động vốn: 32 tỷ đồng (vốn góp 7,7 tỷ đồng; vốn huy động: 24,3 tỷ đồng). Để có cơ sở triển khai thực hiện hoàn thành dự án, nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng trước Quý I/2025.

 

+ Dự án Bắc Thành Nam: Qua trao đổi với chính quyền địa phương (UBND xã Thanh Trạch), trên địa bàn xã không có dự án có tên như cử tri đã nêu.

 

+ Dự án khu du lịch Đá Nhảy: Dự án khu du lịch Đá Nhảy được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 29121000009 ngày 23/5/2007. Dự án được giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 6/5/2008 với diện tích 6ha. Dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động giai đoạn 1. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường và địa phương báo cáo UBND tỉnh rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh trong đó có dự án cử tri phản ánh để có phương án xử lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

 

(Căn cứ Công văn số 1880/KHĐT-TH ngày 08/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

6. Đường tỉnh lộ 567 qua địa bàn xã Lý Trạch đi xã Nhân Trạch vào Quang Phú (thành phố Đồng Hới) có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông trên tuyến đường này nên mặt đường đã xuống cấp làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông; đặc biệt tại khu vực Cầu chui (đường tránh TP. Đồng Hới) đã xuống cấp nghiêm trọng, sụt lún, đọng nước về mùa mưa. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo ngành giao thông vận tải đầu tư nâng cấp, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân (cử tri xã Lý Trạch).

 

Trả lời:

 

Đối với đề nghị đầu tư nâng cấp mặt đường Đường tỉnh 566 đoạn từ Quốc lộ 1 đi đường Hồ Chí Minh nhánh Đông qua xã Đại Trạch: Đường tỉnh 566 đoạn từ Quốc lộ 1 đi đường Hồ Chí Minh nhánh Đông có chiều dài 7,4 km. Năm 2012, Sở GTVT đã đầu tư, nâng cấp kiên cố hóa bằng mặt đường láng nhựa từ nguồn vốn nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực Miền Trung (Dự án DB5); năm 2019, Sở GTVT tiếp tục thực hiện dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường Đường tỉnh 566 đoạn từ Km4 00 - Km7 200 bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ địa phương. Trong quá trình khai thác, sử dụng, Sở GTVT đã luôn chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên tuần tra, phát hiện các hư hỏng để kịp thời sửa ch a, kh c phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Hiện tại, đối với các vị trí hư hỏng cục bộ trên tuyến đã được đơn vị quản lý sửa chữa, khắc phục trong công tác quản lý, duy tu đường bộ.

 

(Căn cứ Công văn số 1914/SGTVT-KHTH ngày 12/7/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

7. Tỉnh lộ 566 (nhánh Tây) trên địa bàn xã đi Hòa Trạch lên đường Hồ Chí Minh đã bị xuống cấp, mặt đường bị hư hỏng; đề nghị Tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp mặt đường, đảm bảo giao thông (cử tri xã Đại Trạch).

 

Trả lời:

 

Đối với đề nghị đầu tư nâng cấp mặt đường Đường tỉnh 566 đoạn từ Quốc lộ 1 đi đường Hồ Chí Minh nhánh Đông qua xã Đại Trạch: Đường tỉnh 566 đoạn từ Quốc lộ 1 đi đường Hồ Chí Minh nhánh Đông có chiều dài 7,4 km. Năm 2012, Sở GTVT đã đầu tư, nâng cấp kiên cố hóa bằng mặt đường láng nhựa từ nguồn vốn nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực Miền Trung (Dự án DB5); năm 2019, Sở GTVT tiếp tục thực hiện dự án Sửa ch a hư hỏng cục bộ nền, mặt đường Đường tỉnh 566 đoạn từ Km4 00 - Km7 200 bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ địa phương. Trong quá trình khai thác, sử dụng, Sở GTVT đã luôn chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên tuần tra, phát hiện các hư hỏng để kịp thời sửa chữa, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Hiện tại, đối với các vị trí hư hỏng cục bộ trên tuyến đã được đơn vị quản lý sửa chữa, khắc phục trong công tác quản lý, duy tu đường bộ.

 

(Căn cứ Công văn số 1914/SGTVT-KHTH ngày 12/7/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

8. Vừa qua, UBND thị trấn Phong Nha và UBND huyện triển khai xây dựng tuyến đường từ TDP Trằm Mé đi TDP Na có đi qua phần đất của dự án Khu nghỉ mát và giải trí Phong Nha của Công ty TNHH Phát triển văn minh đô thị. Qua buổi làm việc với Công ty TNHH Phát triển văn minh đô thị thì Công ty đề nghị để đoạn thuộc phần đất của dự án cho Công ty TNHH Phát triển văn minh đô thị làm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư sớm triển khai làm đoạn đường thuộc phần đất của dự án Khu nghỉ mát và giải trí Phong Nha để tránh nguy cơ đuối nước cho học sinh và thuận tiện cho học sinh đến học tại trường THCS Sơn Trạch và bà con nhân dân đi lại (cử tri thị trấn Phong Nha).

 

Trả lời:

 

 Tuyến đường đi từ Tổ dân phố Trằm Mé đến Tổ dân phố Na đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; trong đó, có phần đi qua đất dự án Khu nghỉ mát và giải trí Phong Nha của Công ty Cổ phần Phát triển Văn minh đô thị với chiều dài khoảng 1,1 km, diện tích đất bị ảnh hưởng 5.900 m2.

 

Để thực hiện tốt công tác giải phòng mặt bằng đối với phần diện tích tuyến đường đi qua Khu nghỉ mát và Giải trí sinh thái Phong Nha, UBND huyện đã có Công văn số 844/UBND ngày 24/5/2021 về việc phối hợp thực hiện công tác GPMB để thi công xây dựng công trình Đường giao thông liên thôn tuyến thôn Trằm Mé đi thôn Na gửi Công ty cổ phần Phát triển Văn minh đô thị (Đơn vị được UBND tỉnh cho thuê đất năm 2004 tại Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 09/6/2004). Theo đề nghị của Công ty cổ phần Phát triển Văn minh đô thị tại Công văn số 09/Cv-VMĐT 2021 ngày 26/5/2021 và tại các buổi làm việc với UBND huyện và các đơn vị có liên quan, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh được UBND tỉnh đồng ý chủ trương được thỏa thuận mua tài sản, lập đề xuất Chủ trương đầu tư dự án mới và thuê đất theo đúng quy định tại Công văn số 1258/UBND-TH ngày 20/7/020) đã không đồng thuận việc đền bù thu hồi đất và đề nghị huyện điều chỉnh quy hoạch xây dựng Đường giao thông liên thôn tuyến thôn Trằm Mé đi thôn Na theo hướng tuyến không cắt qua Khu nghỉ mát và giải trí Phong Nha.

 

Để kịp thời giải quyết vấn đề giao thông đi lại và cứu hộ cứu nạn đối với Nhân dân khu vực Tổ dân phố Trằm Mé và bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, UBND huyện đã đề xuất và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh có liên quan kiểm tra hiện trường và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với đoạn tuyến đi qua phần đất Công ty cổ phần Phát triển Văn minh đô thị; đồng thời bổ sung đoạn tuyến để kết nối thôn Trằm Mé đến cầu treo Thanh Sen và đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) tại xã Phúc Trạch. Trên cơ sở đó, huyện đã triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh đã được phê duyệt nhằm góp phần giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt cho nhân dân trong khu vực.

 

Để nhân dân đi lại thuận tiện và đặc biệt là học sinh không phải đi vòng qua xã Phúc Trạch để về trung tâm thị trấn Phong Nha vào những thời điểm không thể dùng đò qua sông như mưa lũ, tình huống cấp bách khác. Đề nghị các cấp chính quyền quan tâm và Công ty cổ phần Phát triển Văn minh đô thị quyết tâm để sớm triển khai thực hiện dự án có hệ thống hạ tầng đồng bộ, có tính kết nối cao, đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân đi lại; vận chuyển hàng hóa trong vùng, đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời ứng cứu về mùa mưa lũ, cải thiện cảnh quan môi trường và thuc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

 

 (Căn cứ Công văn số 1204/UBND ngày 13/7/2022 của UBND huyện Bố Trạch về việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

9. Đề nghị UBND tỉnh và các ngành có biện pháp thoát lũ khu vực trung tâm thị trấn Phong Nha về mùa mưa lũ và xử lý lượng cát nạo vét từ sông lên hiện đang tập kết bên bờ khu vực phía bắc bến phà Xuân Sơn (cử tri thị trấn Phong Nha).

 

Trả lời:

 

Lưu vực sông Son thường xuyên bị ngập lụt trong các mùa mưa lũ xảy ra, đặc biệt là đoạn từ Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng đến các xã Liên Trạch và Quảng Minh. Do địa hình khu vực là các thung lũng hẹp bị bao bọc bởi các dãy núi cao, địa hình bị phân cắt mạnh, các mặt cắt bị thu hẹp, cao độ không đồng đều và thay đổi lớn. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho mực nước lũ lên nhanh và thoát lũ chậm khi mưa lớn. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí và giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu đề xuất giải pháp thoát lũ, giảm ngập khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (Quyết định số 4067/QĐ-UBND ngày 23/12/2016). Sản phẩm của Đề tài nghiên cứu đã đề xuất được giải pháp sơ bộ là đào Kênh thông từ sông son về sông Lý Hòa (đi qua các xã Cự Nẫm, Sơn Lộc và Hải Phú) nhằm tăng khả năng thoát lũ, tránh ngập lụt và đề xuất kinh phí triển khai thực hiện nhưng chưa thể đánh giá được các tác động môi trường cụ thể của khu vực nghiên cứu do phải đòi hỏi nguồn kinh phí lớn để triển khai thực hiện. Hiện nay, UBND huyện Bố Trạch đã xác định đây là Dự án trọng điểm của huyện và đã đưa vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, Kế hoạch đầu tư công trung hạn và đang tìm kiếm các nguồn đầu tư để triển khai Dự án nói trên.

 

Về vấn đề xử lý lượng cát nạo vét từ sông lên hiện đang tập kết bên bờ khu vực phía bắc bến phà Xuân Sơn: Vấn đề này không thuộc trách nhiệm của ngành NN&PTNT, đề nghị UBND tỉnh phân công các ngành khác trả lời.

 

(Căn cứ Công văn số 1266/UBND ngày 20/7/2022 của UBND huyện Bố Trạch về việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

10. Công trình đê, kè hữu Gianh đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 16/9/2020. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa nhận được tiền, đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chi trả cho bà con nhân dân (cử tri xã Bắc Trạch)

 

Trả lời:

 

Công trình Đê, kè hữu Gianh (đoạn từ K0-K3+894,2), thuộc địa phận xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch – Giai đoạn II đã được đầu tư, xây dựng, nâng cấp thi công hoàn thành vào tháng 10-2013. Diện tích đất trích đo lập hồ sơ giải phóng mặt bằng do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bố Trạch thực hiện bao gồm 7.460m2 đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn và 1.061 m2 đất lúa và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình phê duyệt ngày 05/11/2012. Để đảm bảo tiến độ thi công và yêu cầu về giải ngân nguồn vốn kịp thời, được sự thống nhất của các hộ dân liên quan, UBND huyện Bố Trạch đã ra quyết định thu hồi và bồi thường giải phóng mặt bằng cho 7.460m2 đất nuôi trồng thủy sản tại Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 06/8/2013.

 

Ngày 16/9/2020, UBND huyện Bố Trạch đã có Quyết định thu hồi đất để GPMB thực hiện xây dựng công trình số 4407/QĐ-UBND; Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện xây dựng công trình Đê, kè Hữu Gianh (Đoạn từ K0 đến K3+894,2) tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, cho 28 hộ dân với số tiền 214.078.000 đồng. Theo Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND huyện Bố Trạch việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho dân do xã Bắc Trạch chịu trách nhiệm. Đề nghị UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo UBND xã Bắc Trạch thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho dân.

 

(Căn cứ Công văn số 1707/SNN-KHTC ngày 12/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII).

Phòng DNTT

Các tin khác