Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 1102

  • Tổng 1.120.519

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã thông qua 12 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

17:52, Chủ Nhật, 11-9-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, sau một buổi làm việc, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình. Kỳ họp đã thống nhất thông qua 12 Nghị quyết để thể chế hóa quy định của pháp luật và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, trong đó có nhiều Nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

 

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua 12 dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội tại kỳ họp lần này, cụ thể:

 

1. Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 

2. Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

3. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý).

 

4. Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 tỉnh Quảng Bình.

 

5. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư và thông qua về kế hoạch đầu tư công các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 

6. Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho các đơn vị cấp tỉnh thực hiện.

 

7. Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.  

 

8. Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết vốn Sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

9. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025.

 

10. Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Quảng Bình.

 

11. Nghị quyết ban hành quy định về mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

12. Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

 

Tất cả 12 dự thảo Nghị quyết đã được 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt nhất trí biểu quyết tán thành./.

 

Các tin khác