Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 716

  • Tổng 711.838

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

17:50, Chủ Nhật, 11-9-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Sáng ngày 09/9/2022, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Hải Châu,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Kính thưa đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

 

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

 

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa 18 tổ chức Kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền, cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy thành những quy định chi tiết, sát thực tế để chính quyền các cấp triển khai thực hiện.

 

 

Đồng chí Trần Hải Châu,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các đồng chí tham dự Kỳ họp những lời chúc tốt đẹp nhất.

 

Kính thưa các quý vị đại biểu,

 

Từ sau Kỳ họp thường lệ giữa năm đến nay, thực tiễn sinh động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội tỉnh ta tiếp tục đặt ra những vấn đề bức thiết, đòi hỏi HĐND tỉnh phải kịp thời giải quyết, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

 Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định triệu tập Kỳ họp chuyên đề hôm nay để xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cụ thể:

 

Thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua dự thảo các Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp, nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, gồm: Chương trình về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững.

 

Các nghị quyết này rất quan trọng, giúp triển khai kịp thời các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giải quyết khó khăn tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu trong xây dựng nông thôn mới và mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

 

Thứ hai, xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương, làm cơ sở để UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

 

HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh của hệ thống y tế cơ sở, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

 

Thứ ba, xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023; trong đó, quy định không thu học phí học kỳ I của năm học này đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

Đây là một quyết sách rất phù hợp với thực tiễn và các quy định, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, mang tính nhân văn, giúp nhiều gia đình giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, biến động giá cả thị trường trong vừa qua.

 

Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

 

Nghị quyết này nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có thu nhập thấp và điều kiện kinh tế khó khăn được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

 

Cuối cùng, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác, như: Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh quản lý; quy định một số mức chi trong lĩnh vực giáo dục.

 

Kính thưa HĐND tỉnh,

 

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

 

Thời gian Kỳ họp ngắn, với khối lượng công việc nhiều. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tiến hành phân tích, đánh giá một cách thấu đáo, toàn diện, kỹ lưỡng tác động của các chính sách trong các dự thảo nghị quyết, tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để các nghị quyết thông qua có tính khả thi cao.

 

Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua.

 

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp HĐND tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 7, Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa 18.

 

Kính chúc các quý vị đại biểu, toàn thể các đồng chí và cử tri, Nhân dân trong tỉnh dồi dào sức khỏe. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin khác