Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 1418

  • Tổng 862.075

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

8:5, Thứ Hai, 1-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thống nhất thông qua 17 Nghị quyết để thể chế hóa quy định của pháp luật và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, trong đó có nhiều Nghị quyết là cơ sở pháp lý, tiền đề cho việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2022 - 2025.

Toàn cảnh kỳ họp

 

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua 17 dự thảo nghị quyết tại kỳ họp lần này, cụ thể:

1. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

2. Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 và hng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

4. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, tỉ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

5. Nghị quyết ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025.

6. Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển NSTW và vốn đối ứng ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.

7. Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển NSTW và vốn đối ứng ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới.

8. Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển NSTW và vốn đối ứng ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

9. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

10. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng.

11. Nghị quyết về phân bổ các nguồn sự nghiệp thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

12. Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

13. Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

14. Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

15. Nghị quyết quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhân dịp Tết Nguyên Đán ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm.

16. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

17. Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

 

 Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết.

 

Tất cả 17 dự thảo Nghị quyết đã được 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt nhất trí biểu quyết tán thành./.

Phòng DNTT

Các tin khác