Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1164

  • Tổng 445.642

Tính hiệu quả của những quyết sách mà HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua để tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình trong năm 2021

 

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ hoạt động HĐND tỉnh, năm đầu nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XVIII; vì vậy, ngay sau thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh khóa mới đã nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND đều nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo đúng luật, dân chủ, khách quan và trách nhiệm trước Đảng bộ, cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

 

Kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của các khóa trước, trong những kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn để đề ra những quyết sách linh hoạt, phù hợp. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 72 nghị quyết quan trọng, trong đó có nhiều nghị quyết định hướng hoạt động cả nhiệm kỳ, góp phần thúc đẩy phát triển - kinh tế xã hội như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, về dự toán ngân sách nhà nước,… Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, HĐND tỉnh luôn đồng hành cùng hệ thống chính trị của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đã ban hành Nghị quyết về biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Việc ban hành Nghị quyết nhằm đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh trong thời gian tới; từ đó, đề ra các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh. Điểm mới của việc tổ chức các kỳ họp của nhiệm kỳ này là việc triển khai thực hiện kỳ họp không giấy, các tài liệu kỳ họp đều sử dụng trên hộp thư công vụ và chuyển tải trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh được đại biểu và cử tri đánh giá cao.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

 

 

Nhìn chung, các Nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, đánh giá được tổng thể thực trạng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời đề ra được các mục tiêu, nhóm chỉ tiêu và hệ thống các giải pháp để HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

 

Có thể khẳng định, những quyết sách mà HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua trong 4 kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã góp phần quan trọng để Quảng Bình sớm hoàn thành mục tiêu kép, vừa đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân trước đại dịch Covid-19, vừa giữ được đà tăng trưởng và tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh./.

TTT

Các tin khác