Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 168

  • Tổng 477.581

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

22:8, Thứ Tư, 8-9-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Hải Châu

   

 

 

 Phó Chủ tịch Thường trực

Nguyễn Công Huấn

Phó Chủ tịch 
Hoàng Xuân Tân

   

 

Ủy viên - Trưởng Ban
Pháp chế

Nguyễn Lương Bình
        Ủy viên - Trưởng Ban        Văn hóa - Xã hội
Lê Văn Bảo