Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 300

  • Tổng 3.312.450

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 13/06/2024

Font size : A- A A+

 

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

1. Kế hoạch

 

2. Báo cáo

 

3. Tập hợp các báo cáo về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

 

 

More