Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 5644

  • Tổng 3.339.243

Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo và các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Post date: 09/12/2022

Font size : A- A A+

Tại phiên họp buổi sáng ngày 08/12/2022, kỳ họp thứ 8, (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ông Lê Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thay mặt Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp 

Thực hiện quy định của Pháp luật và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thẩm tra báo cáo và các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, gồm: (1) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; (2) Nghị quyết Quy định về không thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (3) Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý; (4)  Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2022-2025; (5) Nghị quyết quy định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025; (6) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn; (7) Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình; (8) Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đối ứng ngân sách địa phương (đầu tư phát triển) giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; (9) Nghị quyết Ban hành quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (10) Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; (11) Nghị quyết thông qua Kế hoạch nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình; (12) Nghị quyết thông qua phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Tiểu dự án 3 - Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; (13) Nghị quyết thông qua phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Ông Lê Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo tại kỳ họp

 

Theo đó, qua thẩm tra Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tinh nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh và thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết như tờ trình đề nghị của UBND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh và có thêm một một số ý kiến để quá trình triển khai thực hiện nghị quyết được chất lượng và hiệu quả hơn:

Về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023:

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo điều hành có hiệu quả của UBND tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Ngành Giáo dục - Đào tạo đã thực hiện tốt công tác dạy và học. Các hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều khởi sắc, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong Nhân dân; Công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách đối với người có công... Ngành thông tin - truyền thông đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền định hướng xã hội, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát, theo dõi, Ban nhận thấy trên lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Chất lượng khám chữa bệnh tuy từng bước được nâng lên nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, hoạt động của trạm y tế còn gặp khó khăn, chưa hiệu quả. Dịch sốt xuất huyết xảy ra trên diện rộng và còn diễn biến phức tạp. Việc thu hút, giữ chân đội ngũ bác sỹ về công tác tại một số cơ sở y tế công lập và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện công lập còn gặp nhiều khó khăn. Việc công nhận các trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt kế hoạch đề ra. Chưa khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp để đảm bảo nhu cầu của học sinh và thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhiều nơi còn thiếu, xuống cấp.  Công tác tuyển sinh của các cơ sở dạy nghề còn nhiều khó khăn, chất lượng đào tạo chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; đời sống của người dân còn khó khăn. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn hạn chế. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở các cơ quan quản lý nhà nước còn yếu, thiếu. Công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc chưa thực sự bền vững.

Về dự các dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh quan tâm thêm một số nội dung như: Tăng cường công tác phòng dịch, phát hiện dịch bệnh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh và đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân viên các trạm y tế để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân. Triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ xây dựng  nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định. Quan tâm đầu tư các nguồn lực trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; đối với các trường còn thiếu giáo viên do tăng học sinh và tăng lớp, đề nghị có chính sách để hỗ trợ hợp đồng giáo viên và giáo viên dạy thêm giờ. Triển khai kịp thời các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội; có phương án tuyển sinh phù hợp với khả năng đào tạo của các trường dạy nghề, nhu cầu của xã hội và thị trường lao động. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển khai kịp thời, đúng tiến độ các chương trình, dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin đã ban hành. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đối với vùng miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

HB

More