Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 3755

  • Tổng 3.368.509

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Lệ Thủy trước KH thứ 17- HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy trước kỳ họp thứ 17- HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa sau KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Lệ Thủy trước KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp