Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 4174

  • Tổng 3.311.629

Insert title here

TIẾP NHẬN Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Để thuận tiện cho việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình đề nghị cử tri:

- Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, email, điện thoại) và cả phần dưới theo mẫu hướng dẫn. Đó là những thông tin bắt buộc mà cử tri cần phải điền.

- Nội dung ý kiến, kiến nghị cũng như các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng việt có dấu.

- Các ý kiến, kiến nghị gửi tới Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình phải viết rõ ràng mạch lạc và đảm bảo thông tin chính xác.

Tất cả ý kiến không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình phục vụ. Những ý kiến hợp lệ trong vòng 24h sẽ được Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình xem xét, giải quyết và có phản hồi trong thời gian sớm nhất. Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư điện tử của cử tri hoặc đăng trên Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình.

Xin chân thành cảm ơn!