Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 3904

  • Tổng 3.311.359

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 01/11/2023

Font size : A- A A+

 

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

 

 

 

1. Kế hoạch

 

2. Báo cáo

 

3. Tập hợp các báo cáo về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan  ( Tệp 1, Tệp 2) 

 

More