Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 1299

  • Tổng 3.382.885

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 10/11/2022

Font size : A- A A+

 

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

 

1. Kế hoạch

 

2. Báo cáo

 

3. Văn bản giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ngành, đơn vị liên quan tại đợt tiếp xúc của các đại biểu sau kỳ họp thứ 6 (Tệp 1Tệp 2, Tệp 3)

More