Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 70

  • Tổng 3.298.113

Cần xem xét thận trọng, kỹ lưỡng cơ chế, các chính sách đặc thù

Post date: 03/06/2024

Font size : A- A A+

Chiều ngày 31/5, ĐBQH tiến hành phiên thảo luận tại tổ về các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội (QH) và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN).

 

 

 

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga phát biểu tại tổ

 

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đã thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Phân tích về sự cần thiết và thời điểm ban hành Nghị quyết, ý kiến đồng tình về việc để tạo tiền đề cho phát triển tỉnh Nghệ An trong những năm tiếp theo cần bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù. Việc Chính phủ trình QH xem xét, quyết định đối với Dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An là có căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý và đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ làm rõ hơn tính hơn cấp bách, sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết này tại kỳ họp thứ 7, khi Nghị quyết số 36/2021/QH15 của QH mới triển khai được hơn 2 năm, chưa qua sơ kết, tổng kết. Theo đại biểu, việc bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An là khá rộng, nhiều nội dung liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến NSNN, cần xem xét thận trọng, kỹ lưỡng.  

Đối với phạm vi chính sách, đồng chí đề nghị các nội dung cần được thể chế rõ hơn trong Nghị quyết; đánh giá tác động để làm nổi bật các chính sách trọng tâm, trọng điểm, đột phá hơn nữa có thể phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An và bảo đảm tính khả thi. Đề nghị Chính phủ quan tâm hơn đối với nhóm cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục để tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An. 

Bên cạnh đó cần có các chính sach phát huy du lịch biển (ưu đãi thuế, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, quảng bá du lịch); nuôi trồng thủy sản (ưu đãi đầu tư, phát triển vùng nuôi, kết nối thị trường); khai thác, chế biến khoáng sản (quản lý tài nguyên, công nghệ khai thác); năng lượng tái tạo (khuyến khích đầu tư, hỗ trợ hạ tầng, khuyến khích sử dụng).

Về tổ chức bộ máy đối với Thành phố Vinh, ý kiến khẳng định việc bổ sung chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy cho TP. Vinh là cần thiết để thực hiện mục tiêu phát triển TP. Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ và là một trong những đô thị lớn của cả nước theo đúng định hướng theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị. 

 

 

Đại biểu Trần Quang Minh phát biểu tại tổ

 

Đại biểu Trần Quang Minh thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng; đồng thời, có một số đề xuất về ưu tiên theo hình thức PPP. Cụ thể, ý kiến đề nghị Đà Nẵng xem lại cơ chế này, nên theo hình thức thí điểm đặc thù như Nghệ An. Đồng chí cũng phân tích sâu về nội dung thành lập khu thương mại tự do; về điều chỉnh tăng tổng dư nợ vay… vào dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm tính phù hợp và khả thi khi ban hành.

 

Phòng Công tác Quốc hội

More