Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 736

  • Tổng 3.312.885

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVIII.

Post date: 05/12/2022

Font size : A- A A+

 

Ngày 02/12/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có các ông, bà thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên BTVTU,

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Tại cuộc họp lần này, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023; Công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023. Các dự thảo Nghị quyết gồm: về quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 của tỉnh Quảng Bình; về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh.

 

 

Đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

 

Tại buổi làm việc, các thành viên Pháp chế và đại diện các các sở, ngành đã trao đổi, thảo luận, giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến các báo cáo và dự thảo nghị quyết. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Lương Bình - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến của thành viên Ban Pháp chế và các thành phần dự họp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, báo cáo; Ban Pháp chế nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo báo cáo thẩm tra trước khi trình tại kỳ họp./.

                                                                                                                                                                                                     VM

More