Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 4213

  • Tổng 3.297.875

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết

Post date: 19/10/2022

Font size : A- A A+

Sáng ngày 17/10/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 tỉnh Quảng Bình, do đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Pháp chế; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp.

 

 

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Thế Vương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình của UBND tỉnh kèm theo dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 tỉnh Quảng Bình. Theo đó, năm học 2022 - 2023 toàn tỉnh có 241.660 học sinh, bố trí thành 7.931 lớp, so với năm học 2021 - 2022 tăng 6.034 học sinh và tăng thêm 126 lớp. Đối chiếu với quy định, biên chế giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh hiện còn thiếu 519 biên chế giáo viên; điều này đã làm tăng áp lực, gây nhiều khó khăn cho công tác dạy và học của hệ thống giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Căn cứ quy định của pháp luật và từ yêu cầu thực tế tình hình trên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt bổ sung 152 biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022 - 2023.

 

 

Đồng chí Trần Thế Vương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết

Tiếp đến, đại biểu dự họp đã tham gia góp ý, thảo luận, phân tích nội dung trong dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Lương Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tham mưu, soạn thảo xây dựng dự thảo tờ trình, nghị quyết tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đại biểu dự họp, để hoàn thiện trình kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định./.

                                                                                                                                                                                                      HB

More